Miejski Konkurs Plastyczny Online

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym Online pt. „Witaj majowa jutrzenko…” Polska w majowych barwach.

Tematyka prac:
Przedstaw uroki naszego kraju, piękne i zabytkowe miasta, klimatyczne wsie, puszcze, lasy, tereny rzeczne, górskie, nadmorskie, parki narodowe. Wszystko to w barwach wiosennych, ukwiecone przez miesiąc maj. Możesz te miejsca ozdobić naszą flagą narodową.
W terminie od 24.04 do 30.04 będą ukazywać się lekcje online na stronach MDK działu I i II pracowni plastycznej, które pomogą wam zinterpretować temat.

Technika wykonania pracy :
dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna, techniki mieszane, kolaż, i inne.

Format prac: zdjęcie lub skan pracy o formacie A4 i A3

Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
dzialimprez@mdk.swidnica.pl
bądź bezpośrednio do nauczycieli:
j.waksmundzka@mdk.swidnica.pl
e.tarnowska@mdk.swidnica.pl
(uczestnicy zajęć stałych pracowni plastycznej mogą przesłać zdjęcia prac w formie MMS do swoich nauczycieli)

Uczestnicy konkursu:
⦁ Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych ze Świdnicy.

Termin przesyłania prac:
przez okres od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2020 do godz. 12.00
Finałem konkursu będzie „Internetowy Plebiscyt” przeprowadzony 1-3 maja na https://www.facebook.com/MlodziezowyDomKultury/. W ramach plebiscytu przyznane zostaną nagrody za największą ilość „lubię to”.
Nagrody w postaci pizzy z dostawą do domu wręczone zostaną 8 maja. Mają one również za zadanie wspierać, w tych trudnych czasach, lokalną gastronomię.

Regulamin

Loading