Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

          Aktywne słuchanie muzyki pojawiło się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Twórczynią projektów jest pochodząca z Izraela  Batii Strauss, która w swojej pracy pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną. Stworzona przez nią metoda jest intuicyjna: dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela.
 Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo         i rytm oraz dynamikę i barwę.
Autorka podaje następujące etapy pracy z utworem:

  1. Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
  2. Realizacja w tańcu.
  3. Gra na instrumentach.
  4. Połączenie tańca z instrumentacją.
  5. Mówienie o muzyce.

 

Oto niektóre utwory opracowane przez Batii Strauss:
– Country dance – J. F. Handel,
– Fiesta Aymara – mel. ludowa – Argentyna,
– Galop – D. Kabalewski,
– Taniec węgierski – J. Brahms,
– Polka Italiano – S. Rachmaninow,
– Le Basque – ar. J. Galway,
– Pizzicato – L. Delibes,
– Marsz turecki – L. van Beethoven,
– Marsz Radeckiego – J. Strauss,
– Moment Musicale – Fr. Schubert.

Metoda ta, jak podkreśla sama autorka, jest metodą twórczą, jeśli jakaś czynność sprawia trudność czy jest niemożliwa do wykonania, można ją pominąć bądź zastąpić inną aktywnością, najważniejsza jest więc dobra zabawa, czerpanie radości z muzyki, psychiczne odprężenie i relaks, satysfakcja z samodzielnego jej tworzenia. Dzieci z wielkim zadowoleniem uczestniczą w tej formie zajęć. Poza walorami edukacji twórczej ma ona wielkie znaczenie w naturalnym kształceniu zrozumienia zasad współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu, przestrzegania ustalonych reguł, ról i koncentracji.

 

Loading