MDK Świdnica w projekcie „Świdnica przeciw przemocy”

Grupy teatralne „ Pauza i „ Cedeen” z Młodzieżowego Domu Kultury z pracowni teatralnej Joanny Chojnowskiej, w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, biorą udział w realizacji Programu pod nazwą „Świdnica przeciw przemocy”.

W grupach przeprowadzone zostały warsztaty,  przez pracowników MOPS. Uczestnicy grup mają za zadanie przygotowanie etiud teatralnych w formie przekazu medialnego, które przedstawiają m.in. propozycje sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, uświadamiających zagrożenia płynące z przemocy, właściwego reagowania w sytuacji podejrzenia, ze ktoś może doznawać przemocy.

Więcej na stronie Mops Świdnica

 

 

Loading