MDK Świdnica i Fundacja Krzyżowa razem w projekcie

„Przygoda zimowa” to interdyscyplinarny projekt, u podstaw którego leży różnorodność metod artystycznych i pedagogicznych prowadzących do dynamicznej współpracy wszystkich uczestników. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 8-12 lat i młodzieży w wieku 13-15 lat. Autorzy projektu położyli szczególny nacisk na jego społeczno-kulturowy charakter. Oprócz uczestników z Polski w projekcie udział bierze młodzież z Niemiec i Ukrainy.

Cele:

– holistyczny rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie twórczej, poznawczej, fizycznej, emocjonalnej

-wykorzystanie języka sztuki jako środka komunikacji międzykulturowej

-integracja uczestników z różnych krajów i grup społecznych

-nawiązanie współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami

-wzajemna edukacja – uczenie się od siebie nawzajem.

-usamodzielnianie uczestników poprzez realizację ich autorskich pomysłów

-promocja działań kulturalnych w lokalnej społeczności.

Program obok warsztatów artystycznych zawiera bogatą ofertę gier, zajęć językowych, sportowych i rekreacyjnych, wycieczki oraz czas wolny.

Warsztaty artystyczne:

  1. Cyrkowe
  2. Ceramiczne
  3. ArtEco

Warsztaty odbywają się w dwóch trzygodzinnych sesjach: poranna i popołudniowa. Dzieci i młodzież, podzielone na małe grupy międzynarodowe, biorą udział we wszystkich warsztatach pierwszego dnia. Następnie wybierają warsztaty, w których chcą uczestniczyć. Chociaż istnieje bariera językowa, to nie stanowi ona żadnej przeszkody, aby znaleźć wspólny kontakt i zintegrować się. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych pedagogów i artystów z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Warsztaty Cyrkowe

Podczas warsztatów cyrkowych uczestnicy poznają elementy pracy cyrkowców i będą mogli doświadczyć pracy w zakresie żonglerki, akrobatyki i klaunady. Cyrkowcy są w ciągłym ruchu, ale muszą opanować nie tylko swoje ciało ale również liczne przyrządy wymagające precyzji i koordynacji. Dzieci i młodzież opanują przyrządy do żonglerki (piłeczki, maczugi, talerze), na zajęciach akrobatycznych nauczą się kontrolowania ruchów ciała i opanowania psychicznego w sytuacjach wymagających dużej koncentracji. Wcielając się w klauny, uczestnicy będą mogli swobodnie przekraczać granice wyobraźni i wykazać się kreatywnością w przyjmowaniu nietypowych ról. Szczególnie ważną rolę podczas tych warsztatów będzie odgrywać żonglerka.

Według wyników najnowszych badań w dziedzinie neuronauki regularny trening żonglowania przyczynia się do rozwoju mózgu. Żonglowanie poprawia najbardziej umiejętności, które opierają się na koordynacji oko-ręka jak na przykład pisanie, rysowanie, szybkie czytanie czy typowe umiejętności manualne (konstruowanie, wycinanie, przybijanie itd). Podczas warsztatów dzieci i młodzież będą ćwiczyć indywidualnie i w grupach. Uczestnicy, którzy szybciej opanują pewne umiejętności będą wsparciem dla swoich koleżanek i kolegów, którzy potrzebują więcej czasu, aby przyswoić nowe zręczności. W ten sposób redukuje się dystans między prowadzącymi a uczestnikami. Każdy może być mistrzem a uczenie innych jest najbardziej efektywną i trwałą techniką pedagogiczną. Dzieci i młodzież, pomimo niedoskonałości swojego warsztatu, czują się pewnie i wzrasta ich poczucie własnej wartości a pozostali uczestnicy mają przed sobą osiągalny układ odniesienia dzięki czemu nie paraliżuje ich strach przed porażką.

Warsztaty Ceramiczne

Glina należy do tworzyw bezkształtnych, które można modelować w dowolny sposób, nawet przypadkowy. Praca w glinie przynosi doskonały efekt terapeutyczny jak również rozwija aktywność twórczą, kształtuje umiejętności poznawcze oraz orientację przestrzenną. Tworzenie w pracowni ceramicznej działa uspokajająco na system nerwowy, pomaga w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem, wyrażaniu uczuć w sposób niewerbalny, usprawnia psychicznie i manualnie. Przełamuje bariery językowe, pomaga tworzyć pozytywne relacje i nawyki między rówieśnikami, rozbudza instynkty poznawcze i twórcze. Rozwija poczucie piękna i wrażliwość. Młodzież wyraża swoją ekspresję twórczą, posługując się tworzywem i jego właściwościami plastycznymi.

Warsztaty Arteco

Warsztaty twórczego recyklingu, które podejmują tematykę wpływu człowieka na środowisko. W projekcie znajdzie się szczególne odniesienie do kreowania prawidłowych postaw społecznych, w tym odpowiedzialności jednostki za siebie i otoczenie. Uczestnicy zrozumieją, że przez codzienne działania mogą kształtować świat i dążyć do zmian we własnym otoczeniu. Z materiałów, które pozornie uważamy za zbędne postaramy się stworzyć nowe dzieła artystyczne, które będą również pełniły funkcje użytkowe. Wykorzystamy stare tkaniny, ubrania jak i opakowania Tetra Pak. Na koniec projektu zorganizujemy wystawę prac pt. „Drugie życie – arteco”. Koordynacja projektu: Anna Rzym, specjalistka ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Fundacji „Krzyżowa”.

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jest organizacją pożytku publicznego – prowadzi działalność bez nastawienia na osiąganie zysku. Krzyżowa jest miejscem spotkania i dialogu, tętni życiem dzięki rozmaitości i różnorodności spotykających się tutaj ludzi, ich pomysłom i działaniom. Postawiliśmy sobie za cel wspieranie pokojowego i tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych oraz jednostek w Europie. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego wspiera rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Budujemy mosty między historią a teraźniejszością, między Europą Zachodnią a Wschodnią oraz wspieramy dialog między pokoleniami. Wskazujemy, że nasza przyszłość leży w podjęciu osobistej odpowiedzialności za polityczny, socjalny i ekologicznie zrównoważony rozwój społeczeństw Europy.

Program w załączniku.

Więcej informacji u nauczycieli MDK.

– holistyczny rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie twórczej, poznawczej, fizycznej, emocjonalnej

-wykorzystanie języka sztuki jako środka komunikacji międzykulturowej

-integracja uczestników z różnych krajów i grup społecznych

-nawiązanie współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami

-wzajemna edukacja – uczenie się od siebie nawzajem.

-usamodzielnianie uczestników poprzez realizację ich autorskich pomysłów

-promocja działań kulturalnych w lokalnej społeczności.

Program obok warsztatów artystycznych zawiera bogatą ofertę gier, zajęć językowych, sportowych

i rekreacyjnych, wycieczki oraz czas wolny.

Warsztaty artystyczne:

  1. Cyrkowe
  2. Ceramiczne
  3. ArtEco

Warsztaty odbywają się w dwóch trzygodzinnych sesjach: poranna i popołudniowa. Dzieci i

młodzież, podzielone na małe grupy międzynarodowe, biorą udział we wszystkich warsztatach

pierwszego dnia. Następnie wybierają warsztaty, w których chcą uczestniczyć. Chociaż istnieje

bariera językowa, to nie stanowi ona żadnej przeszkody, aby znaleźć wspólny kontakt i zintegrować

się. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych pedagogów i artystów z Polski, Niemiec i

Ukrainy.

Warsztaty Cyrkowe

Podczas warsztatów cyrkowych uczestnicy poznają elementy pracy cyrkowców i będą mogli

doświadczyć pracy w zakresie żonglerki, akrobatyki i klaunady. Cyrkowcy są w ciągłym ruchu, ale

muszą opanować nie tylko swoje ciało ale również liczne przyrządy wymagające precyzji i

koordynacji. Dzieci i młodzież opanują przyrządy do żonglerki (piłeczki, maczugi, talerze), na

zajęciach akrobatycznych nauczą się kontrolowania ruchów ciała i opanowania psychicznego w

sytuacjach wymagających dużej koncentracji. Wcielając się w klauny, uczestnicy będą mogli

swobodnie przekraczać granice wyobraźni i wykazać się kreatywnością w przyjmowaniu

nietypowych ról. Szczególnie ważną rolę podczas tych warsztatów będzie odgrywać żonglerka.

Według wyników najnowszych badań w dziedzinie neuronauki regularny trening żonglowania

przyczynia się do rozwoju mózgu. Żonglowanie poprawia najbardziej umiejętności, które opierają

się na koordynacji oko-ręka jak na przykład pisanie, rysowanie, szybkie czytanie czy typowe

umiejętności manualne (konstruowanie, wycinanie, przybijanie itd). Podczas warsztatów dzieci i

młodzież będą ćwiczyć indywidualnie i w grupach. Uczestnicy, którzy szybciej opanują pewne

umiejętności będą wsparciem dla swoich koleżanek i kolegów, którzy potrzebują więcej czasu, aby

przyswoić nowe zręczności. W ten sposób redukuje się dystans między prowadzącymi a

uczestnikami. Każdy może być mistrzem a uczenie innych jest najbardziej efektywną i trwałą

techniką pedagogiczną. Dzieci i młodzież, pomimo niedoskonałości swojego warsztatu, czują się

pewnie i wzrasta ich poczucie własnej wartości a pozostali uczestnicy mają przed sobą osiągalny

układ odniesienia dzięki czemu nie paraliżuje ich strach przed porażką.

Warsztaty Ceramiczne

Glina należy do tworzyw bezkształtnych, które można modelować w dowolny sposób, nawet

przypadkowy. Praca w glinie przynosi doskonały efekt terapeutyczny jak również rozwija aktywność

twórczą, kształtuje umiejętności poznawcze oraz orientację przestrzenną. Tworzenie w pracowni

ceramicznej działa uspokajająco na system nerwowy, pomaga w nawiązywaniu kontaktu z

otoczeniem, wyrażaniu uczuć w sposób niewerbalny, usprawnia psychicznie i manualnie.

Przełamuje bariery językowe, pomaga tworzyć pozytywne relacje i nawyki między rówieśnikami,

rozbudza instynkty poznawcze i twórcze. Rozwija poczucie piękna i wrażliwość. Młodzież wyraża

swoją ekspresję twórczą, posługując się tworzywem i jego właściwościami plastycznymi.

Warsztaty Arteco

Warsztaty twórczego recyklingu, które podejmują tematykę wpływu człowieka na środowisko. W

projekcie znajdzie się szczególne odniesienie do kreowania prawidłowych postaw społecznych, w

tym odpowiedzialności jednostki za siebie i otoczenie. Uczestnicy zrozumieją, że przez codzienne

działania mogą kształtować świat i dążyć do zmian we własnym otoczeniu. Z materiałów, które

pozornie uważamy za zbędne postaramy się stworzyć nowe dzieła artystyczne, które będą również

pełniły funkcje użytkowe. Wykorzystamy stare tkaniny, ubrania jak i opakowania Tetra Pak. Na

koniec projektu zorganizujemy wystawę prac pt. „Drugie życie – arteco”.

Koordynacja projektu: Anna Rzym, specjalistka ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego

Domu Spotkań Młodzieży Fundacji „Krzyżowa”.

 

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jest organizacją pożytku publicznego –

prowadzi działalność bez nastawienia na osiąganie zysku. Krzyżowa jest miejscem spotkania i

dialogu, tętni życiem dzięki rozmaitości i różnorodności spotykających się tutaj ludzi, ich pomysłom i

działaniom. Postawiliśmy sobie za cel wspieranie pokojowego i tolerancyjnego współistnienia

narodów, grup społecznych oraz jednostek w Europie. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia

Europejskiego wspiera rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Budujemy mosty

między historią a teraźniejszością, między Europą Zachodnią a Wschodnią oraz wspieramy dialog

między pokoleniami. Wskazujemy, że nasza przyszłość leży w podjęciu osobistej odpowiedzialności

za polityczny, socjalny i ekologicznie zrównoważony rozwój społeczeństw Europy.

Loading