MAŻORETKI JUNIORKI I SENIORKI W TRUTNOWIE

W dniach 24-26.03.2017 Ze Świdnicy do Trutnova pojechała 24-osobowa grupa dzieci i młodzieży z pracowni tanecznej MAŻORETKI JUNIORKI I SENIORKI z Młodzieżowego Domu Kultury .
Warsztaty Mażoretek odbyły się w ramach kontynuacji mikroprojektu Świdnicki Gryf – Trutnovski smok.
Projekt Trutnovski Smok i Świdnicki Gryf realizuje Miasto Świdnica przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Miastem Trutnov przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Stowarzyszeniem „Trutnov – město DRAKA”.
Trzy intensywne dni nauki tańca mażoretkowego, dziewczęta doskonaliły swoje umiejętności w posługiwaniu się rekwizytem pałeczką: twirlingu – praca z pałeczką marszową ,technika ciała w marszu i pracy scenicznej.Tak krótko można opisać pobyt 24- osobowej grupy dzieci z pracowni tanecznej podczas warsztatów tanecznych w Trutnovie.
Celem i głównym założeniem programowym warsztatów było kształcenie zdolności porozumiewania się z innymi ludźmi przez sztukę, integracja dzieci i młodzieży, popularyzacja spędzania czasu wolnego w sposób aktywny , a przede wszystkim praca nad techniką tańca mażoretkowego – mówi Anna Trzeciak.
Warsztaty artystyczne odbywały się w sali baletowej i dużej hali sportowej w Středisko volného času w Trutnovie .
Udział w nich wzięły dzieci z MDK oraz 24 – osobowa grupa dzieci z zespołu Czeskiego mażoretki SARRA z Středisko volného času. Wspólne nocowanie z mażoretkami czeskimi to super ,,zabawa” pokaz grupy hip hop ,i prezentacje umiejętności naszych i czeskich mażoretek na treningach dodawało animuszu , takiej małej adrenaliny:)
To 4 takie spotkanie z cyklu warsztaty w Czechach. w chwili wolnej odwiedziliśmy galerie DRAKA i nowa wystawę fotograficzna .
Realizując wspólny projekt wzmacniamy nasze przyjaźnie doskonalimy swój warsztat i budujemy trwałe fundamenty współpracy pomiędzy miastami partnerskimi
Za całość pobytu ze strony czeskiej odpowiedzialny był nowy dyrektor Středisko volného času w Trutnovie Mgr. Josef Khol.
Kolejna wizyta dzieci i młodzieży z MDK Świdnica w mieście Trutnov będzie na początku maja.br.

 

Loading