Lekcja demokracji

Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia zapisów statutu PTTK dotyczących struktury organizacyjnej. Omówiono ordynację wyborczą w naszym towarzystwie na przykładzie Oddziału PTTK w Świdnicy. Rok 2023 to rok sprawozdawczo wyborczy w PTTK. Na zakończenie dokonano wyborów władz koła. Prezesem Koła została Andżelika Stępniowska, Zastępcą Agata Hruszowiec, Chorążym Hanna Dębek, Gratulujemy.

Loading