Koncert kolęd zespołu „Totus Musicus” i jego gości

Serdecznie zapraszamy na Koncert Kolęd Zespołu „Totus Musicus” i jego gości, który odbędzie się 14 grudnia 2018, godz. 17.00 w Sali Teatralej ŚOK, Rynek 43.

Wystąpią:

– „Asinus musicus” – Zespół muzyki dawnej z ZUŠ w Trutnowie pod kierunkiem p. Martina Lički
– „Carmen Alacre” i „Cantores Julii Dulcis” – Zespoły muzyki dawnej ze Szkoły Podstawowej
im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach pod kierunkiem p. Małgorzaty Szymańskiej
– „Gaudium Ludentem” – Zespół muzyki dawnej z MDK w Jeleniej Górze pod kierunkiem p. Sylwii Raban
– „Totus Musicus” – Zespół muzyki dawnej z MDK w Świdnicy pod kierunkiem p. Agnieszki Banach
oraz uczestnicy zajęć z pracowni muzycznej i teatralnej z MDK w Świdnicy.

Loading