Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej – od 18 maja otwarty MDK

Od 18 maja 2020 r otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Zapraszamy od poniedziałku na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury.

 

 

 

 

Loading