Jak postrzegała rzeczywistość Awangarda XX wieku?- Abstrakcjonizm

Muzeum Malarstwa Nieprzedstawiającego Museum Guggenheim w Nowym Jorku online (obecnie znajdują się tam również zbiory przedstawialnego malarstwa). Muzeum wybudowane wg projektu Franka Lloyda Wrighta

 

 https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95886747462976&sv_lat=40.78288346427059&sv_h=106.13326694945852&sv_p=-16.96548653411658&sv_pid=N3aUfd3P2tNTuwFb6CgqCQ&sv_z=4.440892098500626e-16

 

Zadanie: Przyjrzyjcie się drzewu Holendra Pieta Mondriana. Jego studia nad formą drzewa doprowadziły go do abstrakcji, gdzie drzewo całkiem znikło. Zróbcie to samo, obserwujcie drzewo przez okno, upraszczajcie formę, szukajcie równowagi pomiędzy dynamiką koloru, a tonami uspokajającymi. Możecie malować przy muzyce.

 

Liczni artyści dochodzili do progu abstrakcji, czyli porzucenia figuracji (przedstawialności) w sztuce. Pierwszymi byli impresjoniści, np. Monet tworzył prawdziwą fuzję światła i kolorów. Do czystej abstrakcji pierwszy doszedł Wassily Kandinsky. Kiedyś przypadkiem postawił swój obraz do góry nogami. Poczuł oszołomienie widząc obraz o kompletnie niezrozumiałej treści, skomponowany wyłącznie z barwnych plam. Zrozumiał wtedy, że w jego obrazach nie ma miejsca na przedmiot, a nawet, że on im szkodzi. Wygląd przedmiotów jest ulotny, dlatego wyrażał ich duchową i wewnętrzną naturę. Było to królestwo form zrodzonych w wyobraźni malarza. Obrazy swoje dzielił na trzy kategorie:

-impresje-dzieła zrodzone z bezpośredniego kontaktu z naturą

-improwizacje-ukazujące podświadomie i spontanicznie emocje ludzkie

-kompozycje-duże obrazy, w których eksperymentował z formami i kolorami

Bliska była mu muzyka, która z natury jest abstrakcyjna. Wzmacniała w nim stosowaną metodę skojarzeń. Kolory w jego obrazach „grają”, wywołując oddźwięk u widza.

Loading