IV Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy

Zapraszamy na IV Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy 
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolenego

IV  OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY 

pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Cele imprezy

 • popularyzacja nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w klasie keyboard 
 • kształtowanie i uaktywnienie artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego   
 • prezentacja umiejętności gry na instrumentach klawiszowych przez  dzieci i młodzież 
 • integracja młodych keyboardzistów z całego kraju oraz możliwość konfrontacji swoich umiejętności wśród rówieśników 
 • doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego 
 • promowanie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych
 • wymiana pomysłów i doświadczeń pedagogicznych w zakresie wykonawstwa na elektronicznych instrumentach klawiszowych

 II.  Organizator

 Młodzieżowy Dom Kultury

im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy

III. Organizatorzy etapów wojewódzkich

 • Województwo dolnośląskie:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, tel./ fax (74) 851-33-30

email:mdkswidnica@poczta.onet.pl                                                                       koordynator: Agnieszka Banach  e-mail:  abanach.mdk.swidnica@wp.pl

 • Województwo łódzkie:

Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu  ul. 3-go Maja 29, 98-300 Wieluń ,
tel./ fax (43) 843 87 80; e-mail: mdkwielun@wp.pl                                koordynator: Zbigniew Szpikowski

 • Województwo małopolskie:

Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38, Kraków 31-123, tel. (12) 633 46 28 wew. 26; e-mail:    sekretariat@cmjordan.krakow.pl koordynator:  Barbara Nowakbnowak@cmjordan.krakow.pl

 • Województwo opolskie:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku

ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork,  tel./fax 077 / 418 25 30, e-mail:   mdkkluczbork@interia.pl
koordynator: Zbigniew Oszczypko zbimarkar@tlen.pl

 • Województwo  śląskie

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu,  ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom, tel./fax tel. (032) 281-25-08; e-mail:  mdk@mdk.bytom.pl lub imprezy@mdk.bytom.pl                                                                 koordynator: Anetta Kowalska – Goleniak agoleniak19@gmail.com

Placówki z województw poza w/w zainteresowane przeprowadzeniem eliminacji wojewódzkich proszę o kontakt z koordynatorem:

Agnieszka Banach –tel.(74)851-33-30 lub  607-155-410  e-mail:               abanach.mdk.swidnica@wp.pl

IV.            Termin i miejsce

1. Eliminacje wojewódzkie powinny odbyć się w terminie do 20 maja  2016 roku.

2.Laureaci konkursów wojewódzkich otrzymują nominacje do konkursu ogólnopolskiego, który odbędzie się  10 czerwca 2016r. o godz. 11.00 w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury  – Świdnica, Rynek 43

3.Organizatorzy eliminacji wojewódzkich przesyłają listy nominowanych i karty zgłoszenia solistów organizatorowi Finału do 28 maja 2016r.  na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy   ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, tel./ fax (74) 851-33-30

e-mail:   mdkswidnica@poczta.onet.pl

V. Warunki udziału

1.Konkurs adresowany jest do solistów

2.Każde województwo może wystawić maksymalnie 12 osób (najlepiej po 3 reprezentantów w każdej kategorii) oraz dodatkowo laureata Grand Prix(jeżeli organizator etapu wojewódzkiego przewiduje taką nagrodę).

3. Opłata akredytacyjna za udział w finale wynosi 40 zł.

4. Zdobywca Grand Prix na  III Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym  Bytom’2015 nie może w tym roku brać udziału w konkursie, ale jest proszony o mini recital podczas tegorocznego Finału

5.W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkół muzycznych

6.Warunkiem udziału jest prezentacja dwóch utworów dowolnych, innych niż w roku ubiegłym,  trwających łącznie do 8 minut., wykonywanych samodzielnie podczas konkursu – utwory należy wykonać ,,na żywo”, tzn. bez odtwarzania gotowych aranżacji (prawa ręka gra melodię, lewa akompaniament). Utwory całościowo wykonywane techniką pianistyczną będą dyskwalifikowane.

7. Utwory powinny być wykonywane z pamięci. Uczestnicy grają na własnych instrumentach, organizator zapewnia statyw na jeden instrument i nagłośnienie.

VI.Kategorie wykonawcze

I – kl. 0-III SP

II – kl. IV-VI SP

III – uczniowie szkół gimnazjalnych

IV – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Uwaga! W zależności od rodzaju zgłoszeń podział kategorii może ulec zmianie, np. w   przypadku małej ilości uczestników w kategoriach III i IV mogą one zostać połączone.

VII.  Ocena i nagrody

1. Jury, powołane przez organizatorów, oceniać będzie: dobór repertuaru dostosowany do wieku, umiejętności techniczne wykonawcy (gra techniką keyboardową!), stopień wykorzystania możliwości keyboardu (ale bez użycia sekwencera, dyskietek, USB itp.), własną interpretację, umiejętność wykonywania utworów z pamięci, ogólny wyraz artystyczny.

2. Nagrody przyznawane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych, dodatkowo będzie przyznane Grand Prix.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Dla laureatów przewidywane są nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

5.Werdykt jury  jest ostateczny.

VIII. Sprawy organizacyjne

1. Dojazd, ubezpieczenie i wyżywienie we własnym zakresie.

2.  Opłatę akredytacyjną w kwocie 40 zł uczestnicy wpłacają w dniu konkursu podczas rejestracji

(Jest możliwość wystawienia faktury – w takim przypadku prosimy o podanie danych do rachunku)

W kwocie opłaty akredytacyjnej organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad w dniu konkursu.

3.  Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

4. Nadesłanie listy nominowanych przez placówkę organizującą eliminacje wojewódzkie jest          równoważne z przyjęciem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych zawartych w liście nominowanych, która powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, kategorię,  nazwę placówki którą reprezentuje, imię nazwisko nauczyciela- instruktora. Do listy nominowanych powinny być dołączone karty zgłoszeń wg wzoru podanego poniżej (osobna karta dla każdego uczestnika). Listy nominowanych i karty mogą być przesłane e-mailem, faksem lub pocztą.

5. Dokładne informacje o konkursie wraz z informacjami o ewentualnym noclegu i szczegółach pobytu dostępne będą na stronie internetowej organizatora finału

6. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają  koordynatorzy poszczególnych etapów  konkursu i oraz koordynator finału – etapu ogólnopolskiego.

IX.Uwagi końcowe

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

2. Organizatorzy i jury zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania:

Informacje szczegółowe

Karta zgłoszenia

Lista nominowanych

1

Loading