I ODCINEK GŁÓWNEGO SZLAKU SUDECKIEGO

Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy czekają nas nowe wyzwania. Postanowiono kolejne, XVII wejście na szczyt do Korony Gór Polskich połączyć z przejściem Głównego Szlaku Sudeckiego im. M. Orłowicza.
Szlak ten, znakowany kolorem czerwonym ma 440 km. prowadzi przez najciekawsze partie Sudetów od Świeradowa do Prudnika.
I DZIEŃ GSS : Świeradów Zdr. – Stóg Izerski Schronisko PTTK 10 pkt GOT
Wystartowaliśmy w Świeradowie Zdroju przy znaku oznaczającym początek czerwonego szlaku, który dopiero od kilu lat umiejscowiono przy parkingu dla autobusów przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spacerując po uzdrowisku zaliczyliśmy kilka ciekawych miejsc: Dom Zdrojowy i pijalnię wód, pensjonat „Szarotka”, źródełko Filionsa, fontannę z żabkami, tablicę M. Orłowicza upamiętniającą setną rocznicę jego urodzin, pomniki w parku zdrojowym…
Pierwszy odcinek naszej wędrówki to monotonna, asfaltowa szosa podchodząca na Czeszkę. Mała kawa i dalej już ostro pod górę. Wkraczamy w obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Torfowiska Gór Izerskich”. Kamienistą ścieżką pokonujemy warstwice przewyższeń. Trudy marszu urozmaicamy sobie nauką regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej. Z przyjemnością witamy Schronisko PTTK „Na Stogu Izerskim”. Krótki odpoczynek, zabezpieczenie plecaków i ruszamy na szczyty. Granica państwa wita nas nie tyle pogranicznikami, co pierwszymi oznakami ochłodzenia – kępami zalegającego śniegu. Cóż tam, przemoczone buty w torfowych kałużach, cóż tam trudy, kiedy nagrodą są wspaniałe widoki, jak choćby ten z wieży widokowej na Smreku. Wyjątkowo smakuje schroniskowa kuchnia, szczególnie zupa ogórkowa. Po obiadokolacji spotkanie z „szefową” Schroniska, Grażyną Bielewicz i tradycyjna ceremonia wręczenia odznak turystycznych. Medal Przyjaciela Koła PTTK „ToTu ToTam” odebrała Ewa Prystacz – Pietrukiewicz. W czasie, gry młodzież rozwiązywała zagadki logiczne, dorośli głowili się nad odpowiedziami testu krajoznawczego.
Rozmowy Polaków trwały do późna w nocy.

Loading