” Grupa ze spalonego teatru”

To Wasze ostatnie grupowe zdjęcie wykonane podczas Jasełek w grupie 19.12.2019. To tak dla przypomnienia.

Dzisiaj przypominam dzieciom z ” Grupy ze spalonego teatru” i ich rodzicom wiersze, nad którymi pracowaliśmy na zajęciach przed kwarantanną. Przygotowywaliśmy te wiersze na konkurs recytatorski ” Wierszykarnia”. Niektórzy z Was umieli je już na pamięć, inni trochę mniej. Zachęcam Was do powtórzenia wierszyków, aby móc z pomocą rodziców nagrać Wasze prezentacje i przedstawić je na naszej stronie MDK dla innych uczestników placówki.

Loading