Godziny otwarcia 18-20 kwietnia

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 kwietnia 2019 r. Młodzieżowy Dom Kultury pracuje tylko ze stałymi uczestnikami zajęć w przedziale czasowym 8:00 – 16:00 (informacje u nauczyciela). W dniu 20 kwietnia placówka nieczynna z uwagi na urlop pracowników. Od dnia 23 kwietnia zajęcia w formach stałych odbywają w godzinach
popołudniowych. Patrz strona www.mdk.swidnica.pl

Loading