Finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

W środę 08.11.2023 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbył się finał  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej ,, Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Konkurs  wpisał się w obchody odzyskania Niepodległości w naszym mieście. Finał rozpoczął występ zespołu Totus Musicus z pracowni Pani Agnieszki Banach piosenkami ,, Rozkwitały paki białych róż” oraz ,, Rota” .

Uczestników  powitał dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Pan Zbigniew Curyl  przytaczając cytat   Józefa Piłsudskiego „Kobiety są najgorliwszymi propagatorkami mego imienia i wpływu, i jestem im niezmiernie wdzięczny za to, że tyle dobrego zrobiły przez swój bardzo ładny instynkt narodowy, który wykazały”

Dzisiejszych wykonawców oceniało jury w składzie :

Terasa Wagilewicz – poetka

Jolanta Janowiec – Lewandowska – logopeda

Alina Barć – animator katedralny

Nagrody otrzymali:

Julian Nawrot  Sp w Witoszowie Dolnym

Zuzanna Synowska MDK Świdnica

Katarzyna Leciejewska MDK Świdnica

Łucja Szeredi SP nr. 8 w Świdnicy

Aleksander Żurek MDK Świdnica

Dorota Polak I LO w Świdnicy

Wyróżnienia otrzymali : 

Stanisław Pawłowski SP w Witoszowie Dolnym

Oleksandra Kyryliok SP nr. 105 w Świdnicy

Filip Świło Sp nr. 8 w Świdnicy

Dyplomy za udział w finale otrzymali :

Szymon Antonowicz MDK Świdnica

Anna Szeredi SP nr.8 w Świdnicy

Gabriela Górka SP nr .8 w Świdnicy

Aleksandra Rybka  ZSE w Świdnicy

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !!!!!!!!!!!!

 

Loading