Eliminacje Powiatowe OMTTK

6 kwietnia 2019  r. na posesji Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy odbył się Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Organizatorami przedsięwzięcia byli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Świdnicy i Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego.  W eliminacjach brało udział 27 osób (9 zespołów) z tego:

w kategorii Szkół Podstawowych 5 zespołów,

w kategorii Gimnazjum 3 zespoły

w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych 1 zespół.

Eliminacje Powiatowe wygrały i dostały nominację do następnego etapu OMTTK następujące drużyny:

Kategoria Szkoły Podstawowe:

I miejsce:

Agata Hruszowiec

Natalia Józefak

Piotr Kowalsk

Zawodnicy reprezentowali Koło Turystyczne PTTK „ToToToTam”  przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy. Opiekun: Zbigniew Curyl

Kategoria Gimnazjum

I miejsce:

Kondrad Jaskuła

Sandra Matyszczyk

Zuzanna Pietrukiewicz

Zawodnicy reprezentowali Koło Turystyczne PTTK „ToToToTam”  przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy. Opiekun: Zbigniew Curyl

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne

Weronika Wąsowska

Aleksandra Hajduk

Weronika Solska

Zawodnicy reprezentowali III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy. Opiekun: Mariola Makarska-Janicka

 

Uczestnicy dostawali punkty w następujących konkurencjach:

Ocena uprawnień i odznak turystycznych

Test Wiedzy

Turystyczne ABC: „Znajomość atrakcji i zabytków Dolnego Śląska”, „Znajomość roślin Nadleśnictwa Świdnica”, „Znajomość skał i minerałów”, „Quest”

Rowerowy Tor Przeszkód

 

Całość turnieju przebiegła w spokojnej atmosferze, przy pięknej słonecznej atmosferze. Podczas uroczystego zakończenia imprezy wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy, upominki turystyczne (kompasy, torebki rowerowe, światła rowerowe, czołówki, koszulki i wiele gadżetów promujących gminy: miejską Świdnica, wiejską Świdnica,  Strzegom i oddział PTTK w Świdnicy). Zwycięskie drużyny we wszystkich kategoriach otrzymały puchary i medale okolicznościowe OMTTK.

 

Wsparcia udzielili:

Urząd Miasta Świdnica

Urząd Gminy Świdnica

Urząd Miasta i Gminy Strzegom

Nadleśnictwo Świdnica

Patronat

Starostwa Powiatu Świdnickiego Piotr Fedorowicz

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Powiatu Świdnickiego w ramach realizacji zadania publicznego (Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z umową z dnia 25.03 2019 r. i środków własnych PTTK Oddziału w Świdnicy

Loading