Domowy Teatr Lalek

Materiał przeznaczony dla uczestników ” Grupy ze spalonego teatru” i grupy ” Pauza”

Dzisiaj się trochę pobawimy w teatrzyk kukiełkowy. Wielokrotnie na zajęciach animowaliśmy przedmioty, wykonywaliśmy proste lalki, robiliśmy teatrzyki kukiełkowe i  bawiliśmy się w teatr cieni. Dzisiaj zobaczycie film w którym aktor Teatru Lalek w Olsztynie animuje różne rodzaje lalek. Poćwiczcie razem z nim, a może z rodzicami zrobicie teatrzyk kukiełkowy dla młodszego rodzeństwa i całej rodzinki. Możecie też taki teatrzyk nagrać i wysłać do mnie, a wtedy pokażemy go widzom z całego MDKu.

Przed obejrzeniem tego edukacyjnego, a zarazem zabawnego filmiku przeczytajcie sobie krótką informację wprowadzającą, albo odwrotnie, obejrzyjcie film, a po nim ugruntujcie swoją wiedzę na temat lalki teatralnej. Życzę Wam i rodzicom doskonałej zabawy.

A oto kilka informacji z Encyklopedii Teatru Polskiego wyjaśniający termin Lalka teatralna: Lalka teatralna to dowolny przedmiot, materialny lub niematerialny (np. cień) poddany animacji, czyli ożywieniu przez aktora ( animatora teatru lalek). W dawnym teatrze lalek przedstawiała najczęściej postać ludzką, zwierzęcą lub fantastyczną. Lalkarz ( animator) poruszał nią zza parawanu, w sposób niewidoczny lub działając obok niej i ujawniając (częściowo) technikę animacji.

https://www.youtube.com/watch?v=azMWu8idFRk

Z tzw. klasycznym teatrem lalek związane są tradycyjne typy lalki teatralnej:
kukiełka – poruszana od dołu, tzw. lalka szopkowa, osadzona na kiju, z luźno zwisającymi nogami i rękoma;
jawajka – poruszana od dołu, osadzona na krótkim (niewidocznym) lub długim kiju, który animator trzyma w jednej dłoni, drugą animując ręce lalki, do których doczepione są drążki (czempurity);
pacynka – także poruszana od dołu, tzw. lalka rękawiczkowa, nakładana bezpośrednio na rękę i palce dłoni animatora (różne systemy);
marionetka – animowana od góry, zawieszona na nitkach lub drutach, które zbiegają się w krzyżaku (dusza marionetki), trzymanym i poruszanym przez marionetkarza;
lalka cieniowa – płaska figurka, animowana przy pomocy drążków od dołu lub od tyłu, spoza ekranu, wykorzystywana w teatrze cieni.

Loading