„Człowiek z dłutem i pasją”

15 listopada 2019 r. w pracowni plastycznej „Mansarda” odbyło się spotkanie z Panem Ryszardem Łomańskim – grafikiem amatorem, który tworzy exlibrisy w technice linorytu. Pan Ryszard pracował w kopalni jako technik górnik. Swój pierwszy exlibris wykonał w 1984 r. dla Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Śląskiej. Plastyką interesował się od najmłodszych lat, niestety nie miał możliwości uczęszczania na zajęcia w takiej placówce jak dom kultury. Twórca exlibrisów opowiedział młodzieży o swojej pasji, tworzeniu rysunków, inspiracjach czerpanych z książek, ciągłej potrzebie tworzenia nowych prac. Młodzi plastycy z „Mansardy” z ciekawością obejrzeli prace artysty, zadawali pytania dotyczące warsztatu grafika i samodzielnie wykonali odbitki z matrycy wyciętej przez Pana Ryszarda. Była to bardzo interesująca lekcja plastyki, po której określenie „ekslibris” nie jest już tajemnicą dla młodzieży, ale jak pisał Marian Jan Wojciechowski „exlibris jest najwłaściwszym i najszlachetniejszym sposobem oznaczenia własności książki, gdyż jako miniaturowe dzieło sztuki graficznej budzi uczucia estetyczne, będąc jednocześnie dowodem kultury jej właściciela.”
Dziękujemy Panu Ryszardowi za lekcję i trzy exlibrisy, które wykonał dla Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, Joanny Waksmundzkiej i Zbigniewa Curyla. Piątkowe spotkanie w pracowni plastycznej było dowodem na to, że pasja tworzenia łączy przedstawicieli różnych pokoleń.

Loading