Certyfikat „Szkoła Młodych Patriotów”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy zdobył Certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła Młodych Patriotów zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. MDK musiało spełnić dziewięć zadań w celu uzyskania certyfikatu. Zadania polegały na:

  1. Przeprowadzienie konserwatoriów pt. Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”
  2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”
  3. Przeprowadzić sondaż wśród uczniów, nauczycielki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego
  4. Przeprowadzić ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”
  5. Zorganizować ogólnoszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej
  6. Zorganizować ogólnoszkolny konkurs pieśni patriotycznych
  7. Przygotować Kodeks Praw Patriotycznych
  8. Przygotować konkurs literacki „Małe ojczyzny w literaturze”
  9. Ukończyć kurs „Szkoła młodych patriotów” w formie e-learning

Każde zadanie było oceniane w skali 1-10. Młodzieżowy Dom Kultury ukończył każde zadanie na 100%.

 

(opracował Adam Brożbar)

Loading