„Arka” lista

 „Arka”

XVII Dolnośląski Konkurs Recytatorski

Poezji i Prozy – Jan Paweł II

lista arki 8 maja 2023 (1)

lista Arka 9 maja 2023

Loading