Antoni – Przyjaciel Koła

W dniu patrona – Antoniego, nasz woźny i konserwator obchodził swój „benefis” pracy w MDK. Była to ostatnia impreza przed jego odejściem na emeryturę. W tym dniu wszystkie placówki zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego obchodzą święto po nazwą „Antoniada” na cześć założyciela i pierwszego Prezesa śp. Antoniego Weysenhoffa. Szumnie i gwarnie w MDK-owskim amfiteatrze żegnano naszego pana Antka. Nasze koło w uznaniu zasług: ustawiczne przygotowanie podpałki na ognisko, oprawianie naszych trofeów, pucharów i „Tuptusia”, przygotowywanie naszych flag i naprawianie naszych szkód, przyznało panu Antoniemu Budziwółowi Tytuł Przyjaciela Koła, stosowny medal i certyfikat z nr 10.

Loading