„Anielskie granie i śpiewanie ” – Koncert Kolęd zespołu „Totus Musicus” i jego gości .

Serdecznie zapraszamy na „Anielskie granie i śpiewanie” koncert kolęd zespołu „Totus Musicus” i jego gości, które odbędzie się 16 grudnia 2017 r. godz. 17.00 w sali teatralnej ŚOK, Rynek 43.

Wystąpią:

1) „Asinus musicus” – Zespół muzyki dawnej z ZUŠ w Trutnowie pod kierunkiem p. Martina  Lički
2) „Carmen Alacre” i „Cantores Julii Ducis”  – Zespoły muzyki dawnej ze Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach pod kierunkiem p. Małgorzaty Szymańskiej
3) „Gaudium Ludentem” – Zespół muzyki dawnej z MDK w Jeleniej Górze pod kierunkiem p. Sylwii Raban
4)  „Totus Musicus” – Zespół muzyki dawnej z MDK w Świdnicy pod kierunkiem p. Agnieszki Banach
oraz uczniowie z pracowni muzycznej i teatralnej z MDK w Świdnicy

Plakat

Loading