83 rocznica sowieckiej agresji na Polskę

17 września 1939 r. Armia Czerwona, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, wkroczyła na terytorium II Rzeczypospolitej. Złamała tym samym obowiązujący od 1932 r. polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Napaść była konsekwencją tajnego układu niemiecko-sowieckiego podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego.

 

W MDK Świdnica odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy Dębie Katyńskim .

 

W obchodach uczestniczyli :

Antoni Jadach – prezes zarządu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich

Tadeusz Grzelak –Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP.

Stachoń Halina- członek stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich

Delegacja MDK Świdnica złożyła kwiaty oraz znicz pod pomnikiem przy Dębie Katyńskim.

Wszyscy zgromadzeni oddali należący się szacunek przybyłym kombatantom.

 

                                                                                        Utwory zaprezentowali :

 

 

Program artystyczny przygotowany przez RAM, pracownie teatralne Joanny Chojnowskiej, Wioletty Ziobrowskiej, muzyczne Dariusza Jarosa, Mirosława Jabłońskiego.

Prowadzenie RAM: Szymon Antonowicz, Martyna Trelewska

 

Wystąpili:

Matylda Gawlik, Szymon Piętek, Aleksander Żurek, Magdalena Morawska,

Anna Nowak,  Martyna Korkiewicz, Paulina Barylska, Anna Żabińska, Julia Zoła, Amelia Kudas, Natalia Stankiewicz.

Loading