82 rocznica sowieckiej agresji na Polskę.

17 września to smutna data w naszej historii, rocznica sowieckiej agresji na Polskę.
W MDK Świdnica odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy Dębie Katyńskim.

W obchodach uczestniczyli :

Major Mieczysław Łuszczyński – jeden z ostatnich Żołnierzy Wyklętych powiatu Świdnickiego.

Starszy szeregowy Mieczysław Traczyński – Armia Krajowa

Zofia Zdrojewska żona Pułkownika Bogdana Zdrojewskiego

Tadeusz Grabowski – Prezes Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego

Podporucznik Tadeusz Grzelak – Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP

Piotr Pamuła – Z-ca Komendanta Hufca ZHP

Delegacja MDK Świdnica złożyła kwiaty oraz znicz pod pomnikiem przy Dębie Katyńskim.
Wszyscy zgromadzeni oddali należący się szacunek przybyłym kombatantom.

Utwory prezentowali:

Martyna Trelewska

z pracowni teatralnej Joanny Chojnowskiej

Wiersz „Moja bezbronna ojczyzno”- autor: Zbigniew Herbert

Szymon Antonowicz

z pracowni teatralnej Joanny Chojnowskiej

Wiersz „Runą i w łunach spłoną pożarnych”

autor: Czesław Miłosz

Klaudia Kutyba

z pracowni muzycznej Dariusza Jarosa

Piosenka „Kajzes mi sie podzioł”

Maria Kajewska

z pracowni muzycznej Dariusza Jarosa

Piosenka „Ciemna Dziś noc”

Maja Huzarska, Zoła Julia i Natasza Mikuś z grupy teatralnej TS.

Pracownia Pani Wioletty Ziobrowskiej.

„17 września”, autor nieznany

Wszystkim Dziękujemy

MDK Świdnica

Loading