500 rocznica reformacji

„… W roku jubileuszu 500-lecia reformacji nasze Koło „ToTuToTam” pragnie uhonorować ruch, który wywarł znaczny wpływ na oblicze religijne i kulturowe Europy, której integralną częścią była i jest Rzeczypospolita. Ta rocznica jest znakomitą okazją do wyrażenia szacunku i uznania dla polskich protestantów za ich wkład w rozwój naszego państwa, a w szczególności jego kultury, języka i tradycji. To także okazja do przypomnienia, że Rzeczypospolita należała do najbardziej tolerancyjnych państw w Europie, łącząc obywateli różnych narodowości, religii i kultury…” (cytat zaczerpnięto z projektu uchwały sejmu)

Dzisiejsze zajęcia naszego koła odbyły się w Kościele Pokoju. Narracja księdza biskupa Waldemara Pytla, której wysłuchaliśmy oraz zwiedzanie świątyni przybliżyły nam nie tylko piękno i kulturalne dziedzictwa świątyni, lecz i znaczenie reformacji w naszym mieście. Żywa lekcja historii i krajoznawstwa.

Loading