Od początku  istnienia Izby Pamięci Mieczysława Kozara-Słobódzkiego czynimy starania o pozyskanie jak największej liczby eksponatów związanych z naszym patronem. Cieszą nas wszelkie znaleziska czy darowizny wzbogacające zasoby izby. Po raz kolejny otrzymaliśmy eksponat od przyjaciela Młodzieżowego Domu Kultury Pana Zbigniewa Żelaśkiewicza jest to Hełm włoski M 33 z okresu II Wojny Światowej . Używany na frontach w Grecji, Jugosławii i Afryce Północnej oraz na froncie wschodnim .  Bardzo serdecznie dziękujemy darczyńcy za przekazany eksponat, który bardzo wzbogaciły nasze zbiory.

Loading